Maxima Centrale - הדלת להצלחה

חברת BAM משתמשת ב- SnagR לצורך ניהול מתקן עבור מספר פרויקטים של בנייה, דוגמה אחת לשימוש במערכת היא לצורך הקלה בתיעוד ותחזוקה של כ- 300-350 דלתות בפרויקט מתקן ‘Maxima Centrale’.

אתגרים

  • במתקן של Maxima Centrale קיימות דלתות רבות (בעיקר לא מתועדות), פנימיות וחיצוניות עם צילינדרים שונים.
  • קשה להעביר מידע לאנשי השירות- איזו דלת יש לתקן, היכן נמצאת הדלת ומהו סוגה.
  • ביצוע תיאום כך שהצילינדר הנכון יגיע למיקום הנכון זה אתגר בפני עצמו.

פתרונות

  • הקצה מדבקת ברקוד לכל דלת כדי לקבל את מיקומה באופן מיידי.
  • מילוי מידע בסיסי מראש, כולל סוג הצילינדר ותמונות בטופס עבור כל דלת.
  • תעד ליקויים במערכת SnagR באמצעות צוות התחזוקה המקומי לביצוע תחזוקה באופן מיידי.

תוצאות

  • בדוק מידע, כגון מיקום, סוג הצילינדר וסוג הדלת, של כל דלת ב- SnagR פשוט על ידי סריקת קוד QR במהלך הבדיקה באתר.
  • הצמד סוגיות לדלת מסוימת בקלות על-ידי סימון ישירות על גבי שרטוט.
  • צמצם את זמן ביצוע עבודות התיקון והתחזוקה בעזרת מערכת SnagR אשר הופכת את המידע הרלוונטי לנגיש בכל מקום, וודא שהצילינדר / החומרים הנכונים הגיעו לאתר.

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android