Maxima Centrale - הדלת להצלחה

BAM משתמש ב- SnagR עבור כל מיני פרויקטים של בנייה, כמו גם עבור ניהול המתקן. דוגמה אחת היא תחזוקה של כל הדלתות ב ‘Maxima Centrale’. SnagR משמש כדי להקל על התיעוד וביצוע התחזוקה של כ 300-350 דלתות במתקן זה.

אתגרים

  • הרבה דלתות (בעיקר לא מתועדות), פנימיות וחיצוניות, על פני השטח של Maxima Centrale עם צילינדרים שונים
  • קשה להעביר לאנשי השירות איזה דלת יש לתקן, היכן נמצאת הדלת ומהו סוג הדלת
  • לגרום לכך שהצילינדר הנכון יגיע למיקום הנכון זה אתגר בפני עצמו

פתרונות

  • הקצה מדבקת ברקוד לכל דלת כדי לקבל את מיקומה באופן מיידי
  • מילוי מראש של מידע בסיסי, כולל סוג הצילינדר ותמונות בטופס עבור כל דלת
  • תעד פגמים על ידי צוות התחזוקה המקומי על SnagR כדי לארגן תחזוקה נדרשת באופן מיידי

תוצאות

  • בדוק מידע, כגון המיקום, סוג הצילינדר וסוג הדלת, של כל דלת ב- SnagR פשוט על ידי סריקת קוד QR במהלך הבדיקה באתר
  • הצמד סוגיות לדלת מסוימת בקלות על-ידי סימון ישירות על שרטוט
  • צמצם את זמן ביצוע עבודות התיקון בעזרת SnagR שהופך את המידע הרלוונטי לנגיש בכל מקום, והצילינדר / החומרים הנכונים יגיעו לאתר

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android.