Dragages - נקודת ביקורת הגבולות של Liantang Heungyuenwai

אתגרים

  • עומס בתיעוד, כגון איסוף נתונים לבדיקת בטיחות ועריכת דו"חות חודשיים.
  • קשיים במעקב אחר סוגיות בולטות באמצעות תקשורת Whatsapp וערימות דו"חות
  • ניתוח מוגבל של ממצאי בטיחות ותאונות כתוצאה מתהליכים המבוססים על ניירת או על הכנסת נתונים בלתי מובנית.

פתרונות

  • תעד וסמן סוגיות בטיחות בתכניות האתר באמצעות שרטוטים מעודכנים המסונכרנים במערכת.
  • אוטומציה של הודעות לצוותי ייצור ו / או קבלני משנה ומעקב אחר ההתקדמות בדשבורד.
  • אפשרות לבצע דוח תאונה דיגיטלי במערכת.

תוצאות

  • הפחתה של עומס העבודה הניהולית באופן משמעותי, לקצין הבטיחות התאפשר להקדיש זמן רב יותר לניטור בטיחות באתר.
  • מעקב אחר ביצועי הצוות ותכנון משאבים בוצע באופן יעיל.
  • השוואת ביצועי הקבלן, סקירת בעיות בטיחות מובילות, והפקת ניתוח ספציפי של הנתונים כגון שיעור תדירות תאונות בלחיצת כפתור.

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android