VSL - הסרת צמתים

פרויקט הסרת צמתים במלבורן (קולפילד עד דנדנונג) כולל הסרת תשע מהצמתים הכי עמוסים של מלבורן במסלול הרכבת שבין קולפילד עד דנדנונג. חוץ מהעלאת הגשר הארוך ביותר בויקטוריה לאורך קו הרכבת העמוס ביותר במלבורן, זהו גם פרויקט הגשר הראשון להקמה של חוליה אחר חוליה תוך שימוש במשאית מיוחדת ובמערכת שיגור

פרויקט הסרת צמתים משתמש ב- SnagR כדי לספק ולהתקין את 87 ריבועי הבטון המוכנים מראש מהצד או מעל המסילה הקיימת - בעוד רשת הרכבות הנוכחית ממשיכה לעבוד

אתגרים

  • תזרימי עבודה מסובכים המחייבים עמידה קפדנית בתהליכים וחתימה פיזית בכל הליך חתימה
  • זמן רב שהושקע בעבודת מנהל של אסוף תמונות, טפסים ומסמכים אחרים שהיו חייבים להיערך לביקורת בכל עת
  • נדרש פתרון מיידי עבור כל עיכוב, כאשר רשת הרכבות הנוכחית ממשיכה לתת שירות לצד הפרויקט
VSL - Level Crossing Removal
קו הרכבת הנוכחי יועבר למבנה מוגבה

פתרונות

  • דיגיטציה של כל טופסי הנייר ונקודות הסימון ב- SnagR כדי להבטיח תאימות לכל שלב המצוין בתהליכי העבודה של משאית ההובלה שבמדריך
  • לכוד נתונים באתר, כולל תמונות, טפסים ופרטים אחרים כנדרש כדי לייתר את עבודת מנהל העבודה במשרד
  • מעקב אחר ההתקדמות וזיהוי סיכונים מוקדם עם גישה למידע בזמן אמת עם פלטפורמות SnagR לניידים ולאינטרנט
VSL - Level Crossing Removal
זרימות עבודה משולבות בטפסים דיגיטליים כדי לאפשר דיווחים והודעות אוטומטיים

תוצאות

  • ודא תאימות של כל זרימת עבודה על-ידי דיגיטציה של נקודות אחיזה, צירוף טופסי חובה וקביעת נהלי רישום ב- SnagR כדי למנוע שגיאות ידניות
  • מעקב אחר התקדמות בזמן אמת על-ידי צוות ניהול האתר כדי לקבל החלטות נכונות בזמן הנכון
  • שחזור מסלול עסקאות לצורך ביקורת בכל עת בכל מקום בקלות על ידי אחסון דיגיטלי במקום מחסן נתונים פיזי
  • צמצם את הפעילות הניהולית על-ידי איסוף אוטומטי והפקת דוחות ניהול ממידע שנלקח באתר על-ידי קבלנים, פקחים וקבלני משנה
VSL - Level Crossing Removal
העיצוב החדש של החלל הפתוח של הקהילה של קולפילד ודנדנונג

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android.