VSL - הסרת צמתים

פרויקט הסרת צמתים במלבורן (קולפילד עד דנדנונג) כולל הסרת תשע מהצמתים הכי עמוסים של מלבורן במסלול הרכבת שבין קולפילד עד דנדנונג. בנוסף להעלאת הגשר הארוך ביותר בויקטוריה לאורך קו הרכבת העמוס ביותר במלבורן, זהו גם פרויקט הגשר הראשון להקמה של חוליה אחר חוליה תוך שימוש במערכת מיוחדת של הובלה והעברה.

בפרויקט זה השתמשו במערכת SnagR כדי לספק ולהתקין את 87 פלטות הבטון הטרומי המוכנים מראש משני הצדדים ומעל פסי הרכבת הקיימים - בעוד רשת הרכבות הנוכחית ממשיכה בעבודתה.

אתגרים

  • תזרימי עבודה מסובכים המחייבים עמידה קפדנית בתהליכים וחתימה פיזית בכל הליך חתימה.
  • זמן רב שהושקע ע"י מנהל העבודה בתיעוד, אסוף תמונות, טפסים ומסמכים אחרים שהיו חייבים להיערך לביקורת בכל עת.
  • נדרש פתרון מיידי עבור כל עיכוב, כאשר רשת הרכבות הנוכחית ממשיכה לתת שירות לצד הפרויקט.
VSL - Level Crossing Removal
קו הרכבת הנוכחי יועבר למבנה מוגבה

פתרונות

  • דיגיטציה של כל טופסי הנייר ונקודות העצירה ב- SnagR כדי להבטיח תאימות לכל שלב המצוין על ידי מדריך הספק בתהליכי העבודה של מערכת ההובלה החדשנית.
  • תעד נתונים באתר, כולל תמונות, טפסים ופרטים אחרים כנדרש כדי לייתר את עבודת מנהל העבודה במשרד.
  • מעקב אחר ההתקדמות וזיהוי סיכונים מוקדם, גישה למידע בזמן אמת באמצעות פלטפורמות SnagR לניידים ולאינטרנט.
VSL - Level Crossing Removal
זרימות עבודה משולבות בטפסים דיגיטליים כדי לאפשר דיווחים והודעות אוטומטיים

תוצאות

  • הבטחת תאימות של כל זרימת העבודה על-ידי דיגיטציה של נקודות עצירה, צירוף טופסי חובה וקביעת נהלי רישום ב- SnagR כדי למנוע שגיאות ידניות.
  • מעקב אחר התקדמות בזמן אמת על-ידי צוות ניהול האתר כדי לקבל החלטות נכונות בזמן הנכון.
  • שחזור מידע לצורך ביקורת בכל עת ובכל מקום בקלות על ידי אחסון דיגיטלי במקום מחסן נתונים פיזי.
  • צמצם את העבודה הניהולית על-ידי איסוף אוטומטי והפקת דו "חות ניהול ממידע שתועד באתר על-ידי קבלנים, פקחים וקבלני משנה.
VSL - Level Crossing Removal
העיצוב החדש של החלל הפתוח של הקהילה של קולפילד ודנדנונג

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android